ผู้พิพากษา Wiles ผู้ดูแลกระบวนการล้มละลายของ Voyager กล่าวว่าบริษัทได้จัดเตรียม “พื้นฐานที่เพียงพอ” ในการเสนอราคาเพื่อทำให้ลูกค้าสมบูรณ์

สต็อกยานโวเอเจอร์พุ่ง 40% จากการอนุมัติคืน 270 ล้านดอลล […]